Tolvajärven voitto 1939

Tolvajärvellä jääkäriupseerin, eversti Paavo Talvelan komentaman Ryhmä T:n alainen Osasto P löi 12.12. vihollisen jalkaväkidivisioonan. Osasto P:n komentajana oli everstiluutnantti Pajari. Tolvajärvellä saavutettiin talvisodan ensimmäinen merkittävä voitto. Ylipäällikkö ylensi pian saavutetun voiton jälkeen Talvelan kenraalimajuriksi ja Pajarin everstiksi.

Lue lisää

Tolvajärven suunta

Tolvajärven suunnan joukkoja oli joulukuun alkupäivinä vahvennettu niin, että ne käsittivät mm. kolme erillistä pataljoonaa (Er.P 9, Er.P 10, Er.P 112) ja polkupyöräpataljoonan (PPP 7). Alueelle oli myös kaksi kenttätykistön patteria (9.Ptri/KTR 13 ja 5.Ptri/KTR 12). Vahvennukset eivät olleet riittäneet. Neuvostodivisioonan hyökkäystä ei ollut saatu pysähtymään.

Tolvajärven suunnalle siirrettiin ylipäällikön reservinä Taavetin alueella olleesta 6. Divisioonasta yksi jalkaväkirykmentti (JR 16) ja yksi patteristo (III/KTR 6). Rykmentin komentajana oli Talvelan haluama everstiluutnantti Aaro Pajari. Hän tuli toimimaan Tolvajärven suunnan Osasto P:n komentajana.

Osasto P vakautti 8.−11.12. tilanteen Tolvajärven alueella

Muokatta kartta kirjasta, Raunio, Ari, Sotatoimet Suomen sotien 1939−45 kulku kartoin, kolmas painos, Karttakeskus 2013.

Prikaatinkomentaja Nikolai I. Belajevin komentama 139. Jalkaväkidivisioona sai Tolvajärven tuntumaan saavuttuaan käskyn saattaa päätökseen Hirvasjärven−Tolvajärven alueen suomalaisen voimaryhmän tuhoaminen ja jatkaa sen jälkeen hyökkäystään Korpiselkään. Divisioonan aloitti 8.12. hyökkäyksen ja valtasi Tolvajärven ja Hirvasjärven itärannat.

Osasto P:n ensimmäinen vastaisku tehtiin Pajarin johdolla 8.12. Tolvajärven itärannalle. Suomalaisjoukot torjuivat 10.12. vihollisen yritykset hyökätä Tolvajärven länsirannalle. Osasto P:n hyökkäysvalmistelujen ollessa käynnissä vihollisen maastoitse edennyt jalkaväkirykmentti iski 10.12. myöhään illalla Osasto P:n selustaan. Tilanne selvitettiin 11.12. aamuun mennessä. Samaksi aamuksi käskytetty Osasto P:n hyökkäys siirrettiin alkavaksi 12.12.

Osasto P:n hyökkäys johti merkittävään voittoon

Belajevin jalkaväkidivisioonan uusi hyökkäys oli suunniteltu alkavaksi 12.12. Samana päivänä alkoi Osasto P:n hyökkäys. Sillä saavutettiin merkittävä voitto.

Everstiluutnantti Pajari raportoi 12.12. kello 17 päivän taisteluista Talvelalle seuraavasti:

”Olen lyönyt tänään hyökkäyksellä vihollisen Tolvajärvellä ja on vihollinen perääntynyt raskaita tappioita kärsien itään. Pohjoisen siiven saarrostus epäonnistui, mutta hyökkäys saavutti menestystä etupäässä eteläisen sivustan ansiosta, joka valtasi Kotisaaren ja myös keskustan sitkeän tunkeutumisen vuoksi Tolvajärven kannakselle. Siirtämällä klo 13.00 aikaan pääosan reserveistäni taisteluun vihollisen keskustan läpimurtamiseksi, herpaantui vihollisen puolustus ja alkoi yleinen perääntyminen. Taistelu on ollut kaikille joukoilleni äärimmäisen raskasta ja kuluttava, joten myös tappiot ovat huomattavan suuret.”

Hyökkäystään käynnistämässä ollut 139. Jalkaväkidivisioona aloitti suomalaishyökkäyksen alettua osin sekasortoisen vetäytymisen asemistaan. Divisioonan joukot koottiin Ristisalmen pääpiirteiselle alueelle, jossa joukot ryhmitettiin puolustukseen.

Beljakov siirrettiin pois divisioonankomentajan tehtävästä. Hänen seuraajakseen määrättiin prikaatinkomentaja Pavel G. Ponedelin. Rintamalle saapunut 75. Jalkaväkidivisioona vaihtoi rintamasta kaikki 139. Jalkaväkidivisioonan joukot 15.12. mennessä.

Suomalaisjoukot etenivät 17.12. kuluessa Ägläjärven edustalle

Tolvajärven menestyksen jälkeen Osasto P jatkoi päivän levon jälkeen 13.12. alkaen etenemistä Ägläjärven suuntaan. Osaston joukot kävivät useita taisteluita vetäytyviä neuvostojoukkoja vastaan. Eteneminen Ägläjärvelle kesti viisi päivää.

Ari Raunio