Kuhmon suunnan mottitaistelut 1940

Suomussalmelta Kuhmon suunnalle siirretty Siilasvuon divisioona (uusi 9. D) jäi ilman täällä ilman nopeaa voittoa. Divisioona aloitti tammikuun lopulla hyökkäyksensä tavoitteena Prikaati Vuokon ja Ryhmä Ilomäen pysäyttämän vihollisen jalkaväkidivisioonan (54. Jv.D) tuhoaminen. Syntyi ankarat mottitaistelut, joissa osa vihollisdivisioonan moteista piti asemansa sodan loppuun asti.

Lue lisää

9. Divisioona Suomussalmelta Kuhmon suunnalle

Muokattu kartta kirjasta, Raunio, Ari, Sotatoimet Suomen sotien 1939−45 kulku kartoin, kolmas painos, Karttakeskus 2013.

Tammikuun lopulla siirrettiin pääosa Suomussalmella menestyksellisesti taistelleesta silloisesta Siilasvuon divisioonasta (9. D) Kuhmon suunnalle. Kaikki Kuhmon suunnan joukot alistettiin divisioonankomentajan, eversti Hjalmar Siilasvuon johtoon.

Siilasvuon divisioonalla oli käytössään kaksi Suomussalmelta siirrettyä jalkaväkirykmenttiä (JR 65 ja JR 27), vajaan jalkaväkirykmentin vahvuinen Prikaati Vuokko ja parin pataljoonan vahvuinen Ryhmä Ilomäki.

Divisioona aloitti 29.1. hyökkäyksensä etenemisryhmitykseen linnoittautuneen neuvostoliittolaisen vuoristodivisioonan (54.Vuor.D) tuhoamiseksi. Hyökkäyksellä ei saavutettu päätavoitetta. Taistelut jatkuivat sodan loppuun asti.

Mottitaisteluja käytiin sodan loppuun asti

Muokattu kartta kirjasta, Raunio, Ari, Sotatoimet Suomen sotien 1939−45 kulku kartoin, kolmas painos, Karttakeskus 2013.

Siilasvuon divisioona (9. D) onnistui hyökkäyksellään katkaisemaan vihollisdivisioonan (54.Vuor.D) tieyhteyden itään Kilpelänkankaalla ja pilkkomaan vihollisen joukot useisiin motteihin. Mottien tuhoamistaistelut jatkuivat sodan loppuun saakka.

Ankarimmat mottitaistelut käytiin ns. Luelahden kolmoismottia vastaan. Luelahden alueella oli moteissa yhden vuoristojalkaväkirykmentin (118.Vuor.JR) lisäksi mm. vuoristodivisioonan komentaja, prikaatinkomentaja Nikolai A. Gusevski ja divisioonan esikunta.

Kolmoismotin moteista onnistuttiin valtaamaan kaksi ennen sodan loppua. Muista suuremmista moteista saatiin vallatuksi vain Reuhkavaaran motti.

Kilpelänkankaalla pysäytettiin mottien avuksi pyrkineet vihollisjoukot

Kuhmon suunnan taistelijoita taisteluhaudassa. Tiedot kuvausajasta ja -paikasta puuttuvat. SA-kuva.

9. Armeija pyrki hyökkäyksillä Repolan suunnasta avaamaan tieyhteyden mottiin jääneeseen divisioonaan. Näiden hyökkäysten ankarimmat torjuntataistelut käytiin Kilpelänkankaalla. Siilasvuon joukot joutuivat luopumaan alueesta maaliskuun alussa. Suomalaisjoukot pitivät seuraavat, Löytövaaran alueella olleet asemat sodan loppuun asti.

Dolinin hiihtoprikaatin tuho

9. Armeija lähetti helmikuussa metsien kautta moteissa taistelevan vuoristodivisioonansa (54.Vuor.D) avuksi noin kolmen pataljoonan vahvuisen Dolinin Hiihtoprikaatin (HiihtoPr.). Suomalaisjoukot tuhosivat sen Vetkon alueella, ennen kuin se pääsi yhteyteen yhdenkään motin kanssa.

Ari Raunio