Kuhmon ja Lieksan suunnat 1939

Pohjois-Karjalan Ryhmän vastuualue jaettiin heti sodan alettua kahteen osaan. Pohjois-Suomen Ryhmä otti Kuhmon suunnan omaan johtoonsa. Pohjois-Karjalan Ryhmän alueeksi jäivät Nurmeksen ja Lieksan suunnat. Pohjois-Suomen Ryhmä sai Päämajalta Kuhmon suunnalle lisää joukkoja. Ajatuksena oli hyökätä Repolaan. Joukkojen saapuessa taistelualueelle niitä tarvittiin Kuhmon suunnalla hyökkäävän vihollisdivisioonan (54.Jv.D) pysäyttämiseen.

Lue lisää

Muokattu karttakirjasta, Raunio, Ari, Sotatoimet Suomen sotien 1939−45 kulku kartoin, kolmas painos, Karttakeskus 2013.

Kuhmon ja Lieksan suuntien taistelut sodan alkupäivinä 

Neuvostoliittolaisen Yhdeksännen Armeijan (9.A) eteläisellä sivustalla toiminut vuoristodivisioona (54.Vuor.D) aloitti 30.11. hyökkäyksensä kahden vuoristojalkaväkirykmentin (118.Vuor.JR ja 337.Vuor.JR) voimin Repolan−Kuhmon tien suunnassa. Oikealla Kiekinkosken−Kuhmon suunnassa hyökkäsi yksi komppania (K/118.Vuor,JR).

Divisioonan kolmas vuoristojalkaväkirykmentti (81.Vuor.JR) oli vaihdettu Suomussalmen suunnalla hyökänneen 163. Jalkaväkidivisioonan jalkaväkirykmenttiin (529.JR). Se hyökkäsi Repolan−Nurmijärven suunnassa. Rykmentin vasemmalla sivustalla hyökkäsi sen pataljoona (P/529.JR) Lentieran−Lieksan suunnassa.

Prikaatinkomentaja Nikolai A. Gusevskin komentaman vuoristodivisioonan (54.Vuor.D) päähyökkäys Repolan−Kuhmon tien suunnassa saavutti 6.12. Rastin tienhaaran tasan. Pohjoisessa Kiekinkosken tien suunnassa taisteltiin 13.12. jo Tyrävaaran tasalla.

Prikaati Vuokko Kuhmon suunnalle

Kenraalimajuri Wiljo Tuompon komentama Pohjois-Suomen Ryhmä otti Kuhmon suunnan omaan johtoonsa 1.−2.12. yöllä ja muodosti Kuhmon suunnan joukoista Ryhmä Ilomäen. Pohjois-Suomen Ryhmälle alistettiin 4.12. Prikaati Vuokko käytettäväksi Kuhmon suunnalla. Prikaati oli käytännössä vahvennettu jalkaväkirykmentti (JR 25). Sen vahvennuksina oli mm. Kevyt Osasto 9.

Jääkäriupseeri, eversti Aksel Vuokon komentaman prikaatin joukot oli irrotettu silloisen 9. Divisioonasta. Se oli ylipäällikön reservinä perustamisalueellaan Oulun ympäristössä. Prikaatin ensimmäiset osat saapuivat Rastin tienhaaran eteläpuolelle 6.12. alkaen. Kevyt osasto (Kev.Os. 9) lähetettiin Savijärvelle.

Pohjois-Karjalan Ryhmän alkutaistelut

Jääkäriupseerin, everstiluutnantti Erkki Raappanan Pohjois-Karjalan Ryhmä supistuneella vastuualueella hyökkäsi yksi jalkaväkirykmentti (529.JR). Se kuului 54. Vuoristodivisioonaan (54.Vuor.D).

Jalkaväkirykmentin (529.JR) pääosat hyökkäsivät Nurmijärven suunnalla ja saavuttivat 4.12. mennessä Purunjärven tasan. Lieksan suunnalla hyökännyt jalkaväkirykmentin pataljoona saavutti 5.12. mennessä Viisikkojärven tasan. Ryhmä käytti Nurmeksen suunnalla kahta erillistä pataljoonaa (Er.P 12 ja Er.P 13) ja Lieksan suunnalla kenttätäydennyspataljoonaansa (I TP/P-KR).

Prikaati Vuokon vastahyökkäys

Muokattu kartta kirjasta, Raunio, Ari, Sotatoimet Suomen sotien 1939−45 kulku kartoin, kolmas painos, Karttakeskus 2013.

Prikaati Vuokon pääosat kuljetettiin rautateitse Nurmekseen ja sieltä autokuljetuksin Rastin tienhaaran eteläpuoliselle alueelle. Prikaati hyökkäsi 8.12. kuluessa kahdella pataljoonalla (I/JR 25 ja II/JR 25) vihollisen vuoristodivisioonan (54.Vuor.D) eteläistä sivustaa vastaan. Ryhmä Ilomäki, jota oli vahvennettu yhdellä ensin Sotkamoon kuljetetulla Prikaati Vuokon pataljoonista (III/JR 25), hyökkäsi kolme päivää myöhemmin neuvostodivisioonan pohjoista sivustaa vastaan. Hyökkäysten päätavoite, vihollisen lyöminen jäi toteutumatta, mutta 54. Vuorstodivisioonan hyökkäys Kuhmon suunnalla oli pysäytetty.

Neuvostojoukkojen vetäytyminen Pohjois-Karjalan Ryhmän alueelta

Muokattu kartta kirjasta, Raunio, Ari, Sotatoimet Suomen sotien 1939−45 kulku kartoin, kolmas painos, Karttakeskus 2013.

Pohjois-Karjalan Ryhmän alueella rintama kulki Nurmeksen suunnalla Purunjärven tasalla ja Lieksan suunnalla Viisikkojärven tasalla. Kuhmon suunnalta kohti Pohjois-Karjalan Ryhmän selustaa edennyt neuvostoliittolainen pataljoona lyötiin Savijärvellä 20.12.

Pohjois-Karjalan Ryhmä valmistautui hyökkäämään jouluaattona Viisikkojärven alueella. Tiedustelupartiot totesivat juuri ennen hyökkäyksen alkua vihollisen lähteneen asemistaan. Purunjärven suunnassa neuvostojoukot aloittivat irtautumisensa joulupäivänä. Suomalaisjoukot totesivat seuraavana päivänä vihollisen asemat tyhjiksi. Pohjois-Karjalan Ryhmän joukot etenivät molemmissa suunnissa valtakunnanrajalle ja ryhmittyivät sitten puolustukseen.

Ryhmä Ilomäen alueella Tyrävaaran suunnalle muodostettu noin kahden komppanian vahvuinen Osasto Kekkonen aloitti 24.12. hyökkäyksensä. Vihollinen pakotettiin vetäytymään Kiekinkoskelle, jonne puolustukseen ryhmittyneet vihollisjoukot lyötiin 28.12. aloitetulla hyökkäyksellä.

Ari Raunio