Mottistriderna i Kuhmo riktningen 1940

Siilasvuos division (nya 9.D) som kommit från Suomussalmi till riktningen mot Kuhmo vann här inga snabba segrar. Divisionen påbörjade i slutet av januari sitt anfall med målet att förinta fiendens bergsdivision (54.D). Den hade stoppats av Brigad Vuokko och Grupp Ilomäki. Svåra mottistrider uppstod och en del av fiendemottina höll ut till krigets slut.

Läs mer

9.Divisionen kommer från Suomussalmi till Kuhmo

Modifierad karta från boken, Raunio Ari, De militära operationerna De finska krigen 1939−45.
Karttakeskus 2008.

I slutet av januari flyttade man huvuddelen av Siilasvuos 9.Division som stridit framgångsrikt i Suomusalmi till Kuhmo riktningen. Alla trupperna i Kuhmo riktningen underställdes divisionskommendören, jägarofficeren, överste Hjalmar Siilasvuo.

Siilasvuos division hade till sitt förfogande två infanteriregementen från Suomussalmi (IR 65 och IR 27), Brigad Vuokko som bestod av ett knappt infanteriregemente samt Grupp Ilomäki som bestod av ett par bataljoner.

Divisionen påbörjade 29.1 sitt anfall för att tillintetgöra en sovjetisk bergsdivision (54.D) som förskansat sig i en gruppering för framryckning. Anfallet ledde inte till önskat resultat. Striderna pågick ända till krigets slut.

Mottistriderna fortsatte till krigets slut

Modifierad karta från boken, Raunio Ari, De militära operationerna De finska krigen 1939−45.
Karttakeskus 2008.

Siilasvuos division (9.D) lyckades med sitt anfall att skära av fiendedivisionens (54.D) vägförbindelse österut vid Kilpelänkangas och samtidigt splittra upp fiendetrupperna i flera mottin. Mottistriderna pågick till krigets slut.

De hårdaste mottistriderna utkämpades mot den s.k. trefaldiga mottin vid Luelahti. I området fanns i motti förutom ett 54.Bergsdivisionens (54.D) regemente (118.IR) bl.a. divisionskommendören med stab.

Av den trefaldiga mottin lyckades man erövra två mottin före krigets slut. Av de övriga större mottina lyckades man erövra endast mottin i Reuhkavaara.

Vid Kilpelänkangas stoppades fienden som kommit till mottinas hjälp

Krigare i sin stridsgrav vid Kuhmo. Tid och plats, okända. SA-bild.

9.Armén försökte med anfall från Repolas riktning öppna en vägförbindelse till divisionen som blivit i motti. De hårdaste avvärjningsstriderna mot dessa anfall var vid Kilpelänkangas. Siilasvuos trupper måste överge området i början av mars. De finska trupperna behöll de följande ställningarna vid Löytövaara till krigets slut.

Dolins Skidbrigad förintades

NiondeArmén sände i februari genom skogarna Dolins Skidbrigad som bestod av ca tre bataljoner, till undsättning åt bergsdivisionen som var i motti. De finska trupperna tillintetgjorde brigaden i Vetkoområdet innan den fick kontakt med en enda motti.

Ari Raunio