Striderna på Raate vägen 1940

Kort efter striderna vid Suomussalmi påbörjade Siilasvuos division (9.D) sitt anfall för att tillintetgöra den sovjetdivision (44.D) som ryckt fram längs Raatevägen. 44.Infanteridivisionen var uppställd i Ukraina. I anfallet splittrades divisionen i flere mottin. De hårda mottistriderna var över den 7 januari i och med att fiendetrupperna blev totalt besegrade.

 

 

 

 

 

Läs mer

Modifierad karta från boken, Raunio Ari, De militära operationerna De finska krigen 1939−45.
Karttakeskus 2008.

Anfallsförberedelserna under striderna i Suomussalmi

Nionde Divisionen (9.D) påbörjade redan under stridens gång i Suomussalmi anfallsförberedelserna för att slå sovjetdivisionen (44.D) som stoppats på Raate vägen. Infanteriregemente 65, som opererat först under Grupp Susi på dess område, underställdes 9.Divisionen efter erövringen av Suomussalmi. Regementet anlände till stridsområdet 4.1 och anslöts till divisionen den 1 januari för att delta i anfallet. 

På Raatevägen tillintetgjordes fiendens infanteridivision

Mot Sovjetdivisionens (44.D) tättrupp anföll en styrka på två infanteriregementen (IR 27 och IR 65) från söder och från norr. Över den frusna Vuokkijärvis is förflyttades cirka fem bataljoner till fiendedivisionens södra flank. Avdelning Kari omfattade två bataljoner (Avd.B 15 och IV/Fälters.Br) samt en lätt avdelning (Lä.Avd. 22). Avdelningen anföll från söder till Raate vägen. Då anfallet började förstärktes Avdelning Kari med en bataljon ur Infanteriregemente 64 (I/IR 64). Jägarofficeren, överstelöjtnant Uno Fagernäs infanteriregemente (IR 64) anföll från söder med en bataljon (II/JR 64) mot Likoharju och med ett kompani (7./IR 64) nära gränsen mot Raatevaara.

Striderna tog nästan en vecka i anspråk och slutade i en lysande finsk seger. Fiendens Infanteridivision (44.D) förlorade totalt sin stridsduglighet. Största delen av divisionens tunga materiel blev på Raatevägen som krigsbyte åt finnarna. En del av divisionens personal lyckades ta sig genom skogarna över gränsen. Även divisionskommendören, brigadkommendör Aleksei I. Vinogradov lyckades komma över gränsen. Han dömdes enligt krigsdomstolens beslut till döden och arkebuserades framför sina trupper.

 

Modifierad karta från boken, Raunio Ari, De militära operationerna De finska krigen 1939−45.
Karttakeskus 2008.

Fronten stabiliserades

Sovjettrupperna (163.D) som flydde från Suomussalmi över Kiantajärvi stoppade Grupp Susis framryckning i närheten av Juntusranta på Kelojärvis västra strand.

Kuusamoriktningen förblev relativt lugn under hela vinterkriget. Efter striderna på Raatevägen övergick man i Juntusranta–Suomussalmiområdet till ställningskrig. Siilasvuos division flyttades mot Kuhmo. En del av trupperna i Juntusranta och Suomussalmi området flyttades till fronten i södra Finland. Bl.a. ett infanteriregemente (IR 64) flyttades till Ladoga Karelen.

Mot Raate hållet bildades Avdelning Kari som underställdes Norra Finlands Grupp. Avdelningen grupperade sig i försvar nära rikets gräns. Grupp Susi förblev underställd Norra Finlands Grupp och hade frontansvaret i Juntusrantaområdet. I februari anslöts även Kuusamoriktningen till Grupp Susi. I den riktningen opererade Avdelning Seppälä. Efter kriget måste den dra sig tillbaka bakom den nya gränsen.

Ari Raunio